ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು
‘’ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಖಾರ’ ಟೈಟಲ್ ನೋಡಿ ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಮನದಟ್ಟು ಆಗುವುದು ಖಚಿತ ಎಂಬುದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಶುರುವಿನಲ್ಲೆ ಕೊಡಬಹುದು. . ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಪ್ಪು, ಖಾರ, ಹುಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದರಿಂದ

ಮುಂದೆ ಓದಿರಿ..................................
CLICK HERE FOR MORE CINEMA NEWS..........!!!!
For advertisements contact editor
K N Nagesh Kumar, Photo Journalist
Website Desined by : K.N.Shreyas (chechu)
E-mail :- knnkumar@gmail.com   Mobile : 9844053268
All Rights Reserved © Copyrights 2011-12 CineCircle, Bangalore


HOME
CINEMA NEWS
CINEMA STILLS
POSTERS
TRAILOR